Header Ads

Nhịp Chèo Sông Hậu - Tuyết Trần


Hò ơi...ơi
Hậu Giang son sắc nghĩa tình
Ai đi mà hổng nhớ.
Hò ơi...ơi
Ai đi mà hổng nhớ ai, về mà hổng thương.

Sông Hậu chiều nay chiếc xuồng ai rẽ nước
Ngược dòng Xà No nhanh tay em chèo
Quê em hai mùa mưa dầm mà nắng đổ
Nắng đây Vị Thanh, Ngã Bảy mưa mau
Khoan hỡi hò khoan nhanh tay em chèo em lái
Đường về còn xa em ngân câu hò
Thương những cánh cò trên đồng màu xanh lúa
Tiếng ai hò lơ khúc ca ngọt ngào

Ơi Hậu Giang! Son sắc nghĩa tình
Chiều vàng trên sông con nước cho quê ta trái ngọt
Đượm màu phù sa ơi sông Hậu quê ta
Ơi Hậu Giang! Chứa chan tình người
Ai đến một lần xa rời mà chẳng nỡ
Dù người đi xa vẫn hẹn ngày về

Buông nhịp chèo lơi chiếc xuồng em ghé bến
Tình người tình quê ôi sao tươi đẹp
Nhắn những ai rời quê nhà mà xa xứ
Nhớ quay về đây nơi đất quê Hậu Giang.

Composer: Hùng HIT Nhip Cheo Song Hau - Tuyet Tran
Powered by Blogger.