Player

Lời 1:
Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân,
Rộn rã trong tim ngày đêm
Tán dương Tình Yêu Thiên Chúa
Suất một đời con tắm mát trong tình Cha
Giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hòa.

ĐK:
Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào
Nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao
Nguyện theo chân Chúa đi qua
Đồi Ta-bo hay thập giá

Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời
Tình yêu Chúa bao la trùng khơi
Thuyền hồn con mãi êm trôi
Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.

Lời 2:
Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ
Vồn vã cánh tay Ngài đưa
Bắt con vào miền thương nhớ
Chén rượu đào Ngài chuốc chứa chan ngày nao
Bánh thơm ân huệ Chúa trao
Tháng năm tình mến dâng trào.

Lời 3:
Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi
Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi
Dẫu cho trần gian tan biến
Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con
Có chi hơn được Chúa thương
Thế gian thành cõi thiên đường.

Lời 4:
Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây
Lạy Chúa cho con giờ đây
Trút linh hồn trong tay Chúa
Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê
Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về

Composer: Mai Nguyên Vũ Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ, Khúc Cảm Tạ - Anh Tuệ, Khuc Cam Ta - Anh Tue