Header Ads

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng - Nguyễn Hiếu Hải


Người dân quê tôi Sóc Trăng Đã bao đời dầm mưa dãi nắng
Đỗi lấy chén cơm thơm ngọt
Như sữa Mẹ mát ngọt đời con

Sông quê tôi đổ về ba ngã Cây trái ngọt uống dòng phù sa
Đường qua Trường Khánh có người bạn Hoa
Tùa chế tùa hia, úa tá lư thia

Về Đại Tâm thăm người bạn Khơmer
Nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn
Sóc Sờ Bai.. bòn, tâu na bòn tâu na bòn ơi

Về đây quê hương Sóc Trăng
Luỹ tre làng hàng dừa rợp bóng
Dù đi bốn biển năm châu
Xa quê rồi mới hiểu lòng đau

Composer: Thanh Sơn Sóc Sờ Bai Sóc Trăng - Nguyễn Hiếu Hải, Soc So Bai Soc Trang - Nguyen Hieu Hai, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ
Powered by Blogger.