Cúi xin a di đà cứu khổ đời con,
Tiền thân xa xưa làm kiếp bụi mòn.
Vô minh biết gì dại khôn,
Tội tình chất đầy bằng non,
Gây vô vàn nghiệp chướng đau buồn.

Cúi xin a di đà đại từ đại bi,
Dìu dắt chúng sinh thoát khỏi ai bi,
Cho con thoát vòng sân si,
Trở về vầng sáng lưu li,
Con cúi đầu thề nguyện quy y.

Đường danh nẻo lợi mà chi,
Ngày qua ta có được gì,
Tôi khuyên người niệm phật a di,
Trên lối về biết đường mình đi.

Đêm nay dưới tòa sen hồng đẹp xinh,
Nguyện cầu cho con thoát vòng tội tình,
Niệm phật hồi hương chúng sinh,
Đẩy lùi nghiệp chướng vô minh,
A di đà con niệm thành kính.

Composer: ...
Lạy Phật A Di Đà - Amy Tuyếtn, Lay Phat A Di Da - Amy Tuyet, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ