Header Ads

Thiết bị hỗ trợ Live Stream MA1


Giá: 50k

Một bộ sản phẩm cục phát live stream XOX MA1 bao gồm
  • Hộp XOX MA1 
  • Dây Jack 3.5 có 3 đầu 
  • Dây Jack 3.5 có 4 đầu 
  • Hướng dẫn 
  • Tem chính hãng XOX

Powered by Blogger.