1. Dãu rằng biển rộng bao nhiêu!
Dẫu rằng trời cao bao nhiêu!
Nào sánh cho bằng tình Chúa thương yêu.

Cõi nào lẳng lặng hư vô!
Chúa đã tạo thành thân con
và đã ban tặng sự sống tuyệt vời.

ĐK:
Đến muôn đời là xin tạ ơn Chúa.
Đã gọi tên con từ thuở rất xa vời.
Tình Ngài yêu thương con vượt qua ngàn khơi.

Biết bao ngày là ân huệ cao quý.
Ngài tặng cho con trọn cuộc sống làm người.
Một đời con đây xin một đời cảm tạ.

2. Tiếng gọi từ lòng thương yêu.
Tiếng Ngài mời gọi con theo,
cùng bước theo Ngài vào cánh đồng xanh.

Có rượu nồng tràn hân hoan.
Có đồi cỏ mượt thênh thang
dòng suối ơn lành thỏa nỗi khát vọng.

3. Giáo hội là mẹ bao dung.
Sẵn sàng mở đường con đi,
tìm đến với Ngài là Chúa tình yêu.
Giáo hội chỉ đường tin yêu,
tháng ngày tận tình nâng niu,
dìu bước con vào hạnh phúc tuyệt diệu.

ĐK:
Đến muôn đời là xin tạ ơn Chúa.
Đã gọi tên con từ thuở rất xa vời.
Tình Ngài yêu thương con vượt qua ngàn khơi.
Biết bao ngày là ân huệ cao quý.
Ngài mời con theo đường Hội Thánh của Ngài.
Một đời con đây xin một đời cảm tạ.

Composer: Ân Duy
Xin Một Đời Cảm Tạ - Anh Tuệ, Xin Mot Doi Cam Ta - Anh Tue, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ