Header Ads

Dây live stream XOX MA2

Giá: 200k

Kết nối gọn gàng hơn so với thiết bị MA1 trước đó, đơn giản là ghim vào và sử dụng.
Thiết bị sẽ giúp việc live stream của bạn dễ dàng hơn, và chất lượng âm thanh cao nhất có thể.
Powered by Blogger.