Đò dọc sông đêm
Chòng chành trăng non đầu tháng
Mênh mang câu dặm
Bờ ơi người lạ bến quen
Thạch Hà đêm nay
Đò xuôi ta về với biển
Sông Cày gởi niềm thương mến
Tóc em gửi mùa bưởi chín
Mắt hiền lúng liếng sông đêm

Chiêu Trưng vào hội ngày đêm
có người chen lối tìm em
Long Ngâm lẫn vào câu hát
tôi thành trẻ lạc Bồng lai
Lên chùa xin em chớ vội một mình
Từ đây đến đó mới hết đêm người ơi
Bờ lạ bến quen

Sông đêm ta chạm vào đêm
Ai nhìn mà xấu gì em
Trăng nghiêng nợ tình con nước
Sông dài ai nợ tình em
Cho tôi nợ thêm câu dặm, quê nhà
Thạch Hà ngày mai có cách xa đừng quên
Duyên tình đò dọc sông đêm
Đò Dọc Sông Đêm - Lê Bá Duy, Do Doc Song Dem - Le Ba Duy, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ, Thu am Ninh Kieu, Phòng thu tại Cần Thơ