Header Ads

Độ Ta Không Độ Nàng - Kiên Phương Thảo


Phật ở trên kia cao quá
mãi mãi không độ tới nàng
vạn dặm tương tư vì ai
tiếng mõ vang lên phũ phàng
Chùa này không thấy bóng nàng
Bồ Đề chẳng muốn nở hoa
dòng kinh còn lưu vạn chữ
Bỉ Ngạn phủ lên mấy thu

Hồng trần hôm nay xa quá
ái ố không thể dãi bày
Hỏi người ra đi vì đâu
chắn chắn không thể quay đầu
Mộng này tan theo bóng Phật
Trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng?

Vì người hoa rơi hữu ý
khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở hoa niên hợp tan
tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu

Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng

Vì người hoa rơi hữu ý
khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở hoa niên hợp tan
tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu

Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng

Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng
Độ Ta Không Độ Nàng - Kiên Phương Thảo, Do Ta Khong Do Nang - Kien Phuong Thao, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ, Thu am Ninh Kieu, Phòng thu tại Cần Thơ
Powered by Blogger.